Unsur Pengarah

FOTO

UNSUR PENGARAH

TUGAS
Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan tugas, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

  1. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
  2. Memantau dan
  3. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
Templates Joomla 1.5